Rostește în această seară rugăciunea părintelui Cleopa, rugăciune aducătoare de bunăstare și liniște în casă

Se spune că fiecare persoană are un înger păzitor care-l ferește de toate relele și-l călăuzește în viață.

De aceea, astazi sau de câte ori aveți probleme sau simțiți că vă este sufletul împovărat, citiți rugăciunea părintelui Cleopa, care este aducătoare de liniste si bunastare.

„Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru purtarea mea. Nu da loc celui intunecat si celui viclean, ca să-mi stăpânească minte si sufletul.

Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului, al familiei și al casei, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru credinta Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale.

Amin”.